Mẫu Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện

Tải về

Mẫu Báo cáo hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài bao gồm các nội dung về VPĐD, nhân sự, lao động và các vấn đề khác liên quan, nội dung như sau:

 

Mẫu BC-1.Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện

 

                                                                        Địa điểm, ngày… tháng …năm…

 


BÁO  CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

(Năm ..... )

 

                         Kính gửi: Sở Công Thương ......................................................................................................

 

Văn phòng đại diện (ghi rõ tên theo Giấy phép) xin báo cáo hoạt động của chúng tôi trong thời gian từ ngày….tháng….năm đến ngày…tháng….năm..., với nội dung cụ thể như sau:

 

I. Văn phòng đại diện:

 

Tên Văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa, đậm theo tên Văn phòng đại diện trong Giấy phép)

.........................................................................................................................................................................................................................

 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:  (ghi bằng chữ in hoa theo tên giao dịch bằng tiếng Anh trong Giấy phép) .........................................................................................................................................................................................................................

 

Tên viết tắt: (nếu có)………………………………..................................................................................................................................

 

Do……………………………………cấp ngày....... tháng… năm……..................................................................................................

 

Thời hạn hoạt động: từ ngày…tháng…năm…đến ngày…tháng…năm..........................................................................................

 

Địa chỉ trụ sở Văn phòngđại diện: (ghi theo Giấy phép)....................................................................................................................

 

Điện thoại: …………………………..Fax:……………………................................................................................................................

 

Email: ………………………………..…(nếu có)

 

Số tài khoản ngoại tệ tại Việt Nam:……….tại Ngân hàng: (nếu có)….............................................................................................

 

Số tài khoản tiền Việt Nam:………………tại Ngân hàng: …………..................................................................................................

 

II. Nhân sự của Văn phòng đại diện 

 

1. Người đứng đầu Văn phòng đại diện

 

Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa) ……………………...Giới tính:...............................

 

Quốc tịch: …………………………………………………..............................................

 

Hộ chiếu/chứng minh nhân dân số:.............................................................................

 

Do: ……………………….cấp ngày:…tháng……năm……...tại.................................

 

Nơi đăng ký lưu trú (đối với người nước ngoài)/nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (đối với người Việt Nam):………………………………………......…….............

 

2. Lao động làm việc tại Văn phòng đại diện

 

- Lao động nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện: (ghi rõ họ và tên, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp, chức danh tại Văn phòng đại diện của từng người);

 

- Lao động Việt Nam làm việc tại Văn phòng đại diện: (ghi rõ họ và tên, giới tính, số chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp, chức danh tại Văn phòng đại diện của từng người)

 

3. Tình hình thay đổi nhân sự trong năm (báo cáo chi tiết về):

 

- Thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện (nếu có)

 

- Thay đổi số lao động nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện: (nếu có)

 

- Thay đổi số lao động Việt Nam làm việc tại Văn phòng đại diện: (nếu có)

 

4. Tình hình thực hiện chế độ đối với người lao động làm việc tại Văn phòng đại diện: lương, thưởng, bảo hiểm, các hoạt động khác...

 

III. Hoạt động của Văn phòng đại diện

 

1. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện (ghi cụ thể theo Giấy phép):

 

2. Tình hình hoạt động thực tế trong năm:

 

STT

Nội dung hoạt động

Đối tác

 Việt Nam

Mặt hàng

Giá trị (USD)

Dự báo năm tiếp theo

Thị trường

(nước)

Ghi chú

Ký kết

Thực hiện

A

 

 

1

Xúc tiến hợp đồng xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

B

               

 

 

1

Xúc tiến hợp đồng nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

C

               

 

 

1

Xúc tiến đặt gia công hai chiều

 

 

 

 

 

 

 

                 

D

               

 

Công ty cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung báo cáo này./.

              ......, ngày...... tháng....... năm.......

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                                                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn