Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc

Tải về

Nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị/hội đồng thành viên về việc bầu giám đốc và chủ tịch Hội đồng cụ thể như sau:

CÔNG TY………..

Số: 01/2008- BB

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

************

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY ………………

     (v/v: Bổ nhiệm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị)

 

Hôm nay, ngày  ......... tháng ........ năm 20 ........, vào hồi 8h30’ tại trụ sở Công ty .............................................

 

Hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên Công ty  gồm:

 

1) Ông/Bà ................................................................................................................................................

 

2) Ông/Bà ................................................................................................................................................

 

3) Ông/Bà ................................................................................................................................................

 

Nội dung: Sau khi thoả thuận, các cổ đông Công ty cùng nhau thoả thuận và nhất trí các nội dung sau:

 

1. Bổ nhiệm Ông: .............................Sinh ngày: ...................................................................................

 

Dân tộc : ...........................................Quốc tịch: Việt Nam

 

Chứng minh nhân dân số:........................................................................................................................

 

Ngày cấp:............................................Nơi cấp: Công an..........................................................................

 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :.............................................................................................................

 

Chỗ ở hiện tại:..........................................................................................................................................

 

Làm Giám đốc Công ty …………………….............………………………………......................................

 

2. Bổ nhiệm Ông: ...............................Sinh ngày: ................................................................................

 

Dân tộc : ...........................................Quốc tịch: Việt Nam

 

Chứng minh nhân dân số:.......................................................................................................................

 

Ngày cấp:............................................Nơi cấp: Công an.........................................................................

 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :............................................................................................................

 

Chỗ ở hiện tại:.........................................................................................................................................

 

Làm Chủ tịch Hội đồng quản trị ………...........………………………………….......................................

                       

* Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Ông ............ và Ông ............ được giải quyết trên cơ sở Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

 

kết luận:

Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên tham gia buổi họp nghe, nhất trí và không có ý kiến nào khác.

 

Chữ  ký của các cổ đông/thành viên sáng lập

 

 

NGUYỄN VĂN A                NGUYỄN VĂN B                    NGUYỄN VĂN C                 NGUYỄN VĂN D

 

>> Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email

>> Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp qua điện thoại, gọi 1900 6169Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn