Mẫu Biên bản làm việc

Tải về

Nội dung biên bản làm việc bao gồm thông tin về thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, nội dung về buổi làm việc, ý kiến các bên tham gia và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

.........................................................................................................................................................................................................................

 

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

  ------------------

 

Số: ............./BB-LAMVIEC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

 

  

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

 

Hôm nay, hồi ..................giờ..............ngày.............tháng.............năm.........................................................

 

Tại........................................................................................................................................................................

 

Chúng tôi gồm:

1/.........................................................Chứcvụ:............................Đơn vị...........................................................

 

2/.........................................................Chức vụ:...........................Đơn vị...........................................................

 

Đã làm việc với:

 

1/Ông (bà):..........................................Năm sinh..........................Quốc tịch.....................................................

 

Nghề nghiệp.........................................................................................................................................................

 

Địa chỉ: ..................................................................................................................................................................

 

Giấy CMND/Hộ chiếu số:....................Ngày cấp..........................Nơi cấp......................................................

 

2/ Ông (bà):.........................................Năm sinh..........................Quốc tịch.....................................................

 

Nghề nghiệp.........................................................................................................................................................

 

Địa chỉ: ..................................................................................................................................................................

 

Giấy CMND/Hộ chiếu số:....................Ngày cấp..........................Nơi cấp......................................................

 

Nội dung làm việc:

 

.................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................

 

Biên bản kết thúc vào hồi …….giờ……...ngày………tháng……….năm…………....................................

 

Biên bản được lập thành........bản; mỗi bản gồm..................tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho....................................................................................01 bản.

           

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)    

 

.................................................................................................................................................................................    

                                                           .................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................

 

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn