Mẫu Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình

Tải về

Mẫu Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình - Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ, nội dung như sau:

>> Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email

>> Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án

>> Luật sư tư vấn pháp luật đất đai qua điện thoại, gọi 1900 6169

 

Tên Chủ đầu tư  ............................................................

………………………........................

…………………………………........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

Địa điểm, ngày…....... tháng…....... năm…........

 

 

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

HOẶC CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ  DỤNG

 

1. Công trình/hạng mục công trình:…………………………………….………………..…………………..

 

2. Địa điểm xây dựng:

 

3. Thành phần tham gia nghiệm thu:

 

a) Phía chủ đầu tư:  (ghi tên tổ chức, cá nhân)

 

- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).

- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).

 

b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình : (ghi tên tổ chức, cá nhân)

 

- Người đại diện theo pháp luật : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).

- Người phụ trách thi công trực tiếp :  (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).

 

c) Phía nhà thầu thiết kế xây dựng công trìnhtham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình: (ghi tên tổ chức, cá nhân)

 

- Người đại diện theo pháp luật : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).

- Chủ nhiệm thiết kế : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).

 

4. Thời gian tiến hành nghiệm thu :    

 

Bắt đầu :             …....... ngày…........ tháng…....... năm…......       

Kết thúc :           ….......  ngày…........ tháng…....... năm…......

Tại: …………………………………………………………..

    

5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:      

     

      a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu;

      b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật);

      c) Các ý kiến khác nếu có.

 

6.  Kết luận :

 

            - Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.

            - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có.

           

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

 

 

NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ

và đóng dấu pháp nhân)

 

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ

và đóng dấu pháp nhân)

 

 

NHÀ THẦU THIẾT KẾ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(ký tên, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu);

NHÀ THẦU THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ký tên, ghi rõ họ tên,  chức vụ và đóng dấu)

 

 

                                                                                   

Hồ sơ nghiệm thu gồm:

 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình và các phụ lục kèm theo biên bản này, nếu có;

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn