Mẫu Biên bản nghiệm thu/thanh lý hợp đồng

Tải về

Mẫu Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng bao gồm thông tin về các bên, nội dung nghiệm thu, hợp đồng thanh lý và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như mẫu sau đây:

 

.......................................................................................................................................................................................................................

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

 

-  Căn cứ Hợp đồng số:........./HĐKT-…...... ngày........ tháng.............. năm ….......

 

Hôm nay, ngày........ tháng......... năm.......... tại Công ty…………,chúng tôi gồm:

 

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH ABC

 

Đại diện: ........................................... Chức vụ:..............................................................................................

 

Địa chỉ:..............................................................................................................................................................

 

Điện thoại:........................................................................................................................................................

 

Giấy phép kinh doanh số: ............................................................................................................................

 

Mã số thuế: .....................................................................................................................................................

 

Tài khoản: .......................................................................................................................................................

 

Tại ngân hàng: ...............................................................................................................................................

 

Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH CBA

 

Đại diện: ........................................... Chức vụ:..............................................................................................

 

Địa chỉ:..............................................................................................................................................................

 

Điện thoại:........................................................................................................................................................

 

Giấy phép kinh doanh số: ............................................................................................................................

 

Mã số thuế: .....................................................................................................................................................

 

Tài khoản: .......................................................................................................................................................

 

Tại ngân hàng: ..............................................................................................................................................

 

Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo hợp đồng đã ký số…./ngày/tháng/năm ….như sau:

 

Điều 1: Nội dung:

 

- Bên B bàn giao cho bên A ………………………………...................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................................

 

+   Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao:..............................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................................

 

+   Bên A thanh toán cho bên B:............................................................................................................................

 

-   Tổng số tiền:....................................................................

 

-   Bằng chữ: ........................................................................

 

(Chưa bao gồm 10 % thuếVAT )

 

Xác nhận đã bàn giao: …………………………………………………………………………..………………

 

...................................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................................

 

Điều 2: Kết luận:

 

+   Bên A đã kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng chất lượngsản phẩm/dịch vụ……….........................................

 

+   Kể từ khi bên A nhận đầy đủ số lượng sản phẩm/dịch vụ………………………… Bên B hoàn toàn không chiu trách nhiệm về lỗi, chất lượng sản phẩm……..đã bàn giao.

 

+   Bên A phải thanh toán hết cho bên B ngay sau khi biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồngký kết.

 

(Biên bảnnghiệm thu, thanh lý hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trịpháp lý như nhau)

 

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(kí và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(kí và ghi rõ họ tên)

BP Luật sư tư vấn

Công ty Luật Minh GiaMọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn