Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng

Tải về

Nội dung chủ yếu đối với biên bản thanh lý hợp đồng bao gồm các nội dung về hợp đồng, tiến độ đã thực hiện, thông tin các bên, giá cả, phương thức thanh toán, ...

 

>> Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email

>> Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại, gọi 1900 6169

......................................................................................................................................................................................................................

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.......o0o......

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG ......

 

Căn cứ vào Hợp đồng ............. số: ....../......../....../200.ký ngày ..../...../........  giữa Công ty ......... và Công ty ...

Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm ........, chúng tôi gồm:

 

BÊN ........................................................................................................................................................

 

CÔNG TY ................................................................................................................................................

 

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................................................

 

Đại diện bởi ông : ....................................................................................................................................

 

Chức danh        : Giám đốc/Tổng giám đốc

 

Số điện thoại     : ...........................................   Fax: ...............................................................................

 

MST                 : ......................................................................................................................................

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

 

BÊN ........................................................................................................................................................

 

CÔNG TY ................................................................................................................................................

 

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................................................

 

Đại diện bởi ông : ....................................................................................................................................

 

Chức danh        : Giám đốc/Tổng giám đốc

 

Số điện thoại     : ..........................................   Fax: ...............................................................................

 

MST                 : .....................................................................................................................................

(Sau đây gọi tắt là bên B).

 

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ........ ............ số: ....../......../....../200.ký ngày ..../...../........  với nội dung sau:

 

ĐIỀU 1: Bên B đã tiến hành ............... cho Bên A theo hợp đồng ........... nghiệp số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../.......

 

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

 

-          Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

 

+         Giá trị hợp đồng trước thuế:     

 

+         Thuế VAT:

 

+         Giá trị hợp đồng sau thuế:

 

       -          Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ..........................

 

ĐIỀU 3: Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

 

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng ............. số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../........  giữa Công ty ............ và Công ty ...........

 

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

 

Giám đốc

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

Giám đốc

 

P Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh GiaMọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn