Mẫu Biên bản thanh lý tài sản cố định

Tải về

Mẫu Biên bản thanh lý tài sản cố định được ban hành theo quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC, nội dung cụ thể của biên bản thanh lý như sau:

 

mau-bien-ban-thanh-ly-tai-san-co-dinh-jpg-14042013103349-U1.jpg

Thanh lý tài sản cố định

 

Mẫu Thanh lý tài sản cố định trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng và thực hiện trên thực tế.

 

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 02 - TSCĐ

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Ngày ...tháng ...năm ....

Số: ........................

Nợ: .......................

Có: .......................

Căn cứ Quyết định số: .................ngày ....tháng ....năm .........của..............................

.............................................................................................về việc thanh lý TSCĐ.

I- Ban thanh lý TSCĐ gồm:

- Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Trưởng ban

- Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Ủy viên

- Ông/Bà ......................................Chức vụ .................................Ủy viên

II- Tiến hành thanh lý TSCĐ:

- Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ.............................................................

- Số hiệu TSCĐ ......................................................................................................

- Nước sản xuất ( xây dựng) ....................................................................................

- Năm sản xuất ......................................................................................................

- Năm đưa vào sử dụng ....................................... Số thẻ TSCĐ..................................

- Nguyên giá TSCĐ ..................................................................................................

- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý .........................................................

- Giá trị còn lại của TSCĐ .........................................................................................

III- Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Ngày ...tháng ...năm....

Trưởng Ban thanh lý

(Ký,họ tên)

IV- Kết quả thanh lý TSCĐ:

- Chi phí thanh ký TSCĐ: ................................(viết bằng chữ)....................................

............................................................................................................................

- Giá trị thu hồi: .................................................(viết bằng chữ) ..............................

...........................................................................................................................

- Đã ghi giảm số TSCĐ ngày ...tháng ...năm ...

Ngày ....tháng ....năm ....

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn