Mẫu Công văn đề nghị thanh toán

Công văn đề nghị thanh toán - Đối với nội dung trong công văn đề nghị thanh toán được thể hiện bao gồm: người/đơn vị đề nghị thanh toán, số tiền đề nghị thanh toán, đơn vị nhận đề nghị thanh toán... cụ thể như sau:

 

cong-van-de-nghi-thanh-toan-jpg-15072012014118-U1.jpg

 

Công văn đề nghị thanh toán

 

Đơn vị: ........................

                     Địa chỉ: ........................

 

 

Mẫu số: 04c - TT

 

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ........... tháng ............. năm ..............

 

Họ và tên người đề nghị: ......................................................................................................................

 

Số giấy GT, CMT: ........................................................................................................................................

 

Bộ phận công tác:........................................................................................................................................

 

Số tiền đề nghị thanh toán:...........................................................................................................................

 

Bằng chữ:...................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................

 

Hình thức thanh toán:        Tiền mặt                    Ngân hàng                 Mở L/C

                                               

Thời hạn thanh toán:............................ /............ /.......................................................................................

 

Tên dự án/hợp đồng: ..................................................................................................................................

 

Mã dự án:...................................................................................................................................................

 

Trả cho đơn vị:............................................................................................................................................

 

Số tài khoản:...............................................................................................................................................

 

Tại Ngân hàng:............................................................................................................................................

 

Nội dung thanh toán:

 

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

Kèm theo................... chứng từ.

 

LÃNH ĐẠO CÔNG TY

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn