Mẫu Công văn đề nghị thanh toán

Công văn đề nghị thanh toán - Đối với nội dung trong công văn đề nghị thanh toán được thể hiện bao gồm: người/đơn vị đề nghị thanh toán, số tiền đề nghị thanh toán, đơn vị nhận đề nghị thanh toán... cụ thể như sau:

 

cong-van-de-nghi-thanh-toan-jpg-15072012014118-U1.jpg

 

Công văn đề nghị thanh toán

 

Đơn vị: ........................

                     Địa chỉ: ........................

 

 

Mẫu số: 04c - TT

 

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ........... tháng ............. năm ..............

 

Họ và tên người đề nghị: ......................................................................................................................

 

Số giấy GT, CMT: ........................................................................................................................................

 

Bộ phận công tác:........................................................................................................................................

 

Số tiền đề nghị thanh toán:...........................................................................................................................

 

Bằng chữ:...................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................

 

Hình thức thanh toán:        Tiền mặt                    Ngân hàng                 Mở L/C

                                               

Thời hạn thanh toán:............................ /............ /.......................................................................................

 

Tên dự án/hợp đồng: ..................................................................................................................................

 

Mã dự án:...................................................................................................................................................

 

Trả cho đơn vị:............................................................................................................................................

 

Số tài khoản:...............................................................................................................................................

 

Tại Ngân hàng:............................................................................................................................................

 

Nội dung thanh toán:

 

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

Kèm theo................... chứng từ.

 

 

LÃNH ĐẠO CÔNG TY

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hoặc yêu cầu dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ với luật sư qua:


icon.png

 

-  Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến (24h/7) gọi số: 19006169
-  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu tư vấn pháp luật qua Email: luatsu@luatminhgia.vn
-  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức pháp luật
tại : http://www.luatminhgia.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng đài tư vấn pháp luật (24h/7) 1900 6169

  • Luật sư tư vấn pháp luật 24h/7 gọi số
    19006169
  • Tư vấn hỗ trợ trực tuyến 24h/7 liên hệ
    19006169