Mẫu Đơn xin nghỉ phép

Tải về

Nội dung Đơn nghỉ phép gồm thông tin về nhân viên xin nghỉ phép, thời gian, lý do xin nghỉ, công việc bàn giao và các nội dung khác liên quan như sau:

 

mau-don-xin-nghi-phep-jpg-11032013104738-U1.jpg

 

Mẫu Đơn xin nghỉ phép

 

........................................................................................................................................................................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

 

Kính gửi         -  Ban Giám Đốc Công Ty 

         -  Phòng Hành chính – Nhân sự

 

Tôi tên là         : ………………..………………..………………..………………..……………...........................................................…

 

Mã số NV        : ………………..………………..………………..………………..……………...........................................................…

 

Bộ phận          : ………………..………………..………………..………………..……………...........................................................…

 

Địa chỉ             : ………………..………………..………………..………………..……………...........................................................…

 

Điện thoại       : ………………..………………..………………..………………..……………...........................................................…
 

Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ phép trong thời gian .…..... ngày  (Kể từ ngày…………………….... đến hến ngày ……………..)
 

Lý do xin nghỉ phép:
 

………………..………………..………………..………….............................................................……..………………………………..

  

………………..………………..………………..………….............................................................……..………………………………..

 

………………..………………..………………..………….............................................................……..………………………………..Tôi đã bàn giao công việc cho :……………………………………..Bộ phận :

 

………………..………………..………………..………….............................................................……..………………………………..

 

………………..………………..………………..………….............................................................……..………………………………..

Các công việc được bàn giao :

 

………………..………………..………………..………….............................................................……..………………………………..

 

………………..………………..………………..………….............................................................……..………………………………..

 

………………..………………..………………..………….............................................................……..………………………………..

 

                   Trưởng Bộ phận                                                               Người làm đơn

 

 

 

Nếu chưa rõ hoặc cần tư vấn thêm khách hàng vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật - Luật Minh Gia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hoặc yêu cầu dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ với luật sư qua:


icon.png

 

-  Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến (24h/7) gọi số: 19006169
-  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu tư vấn pháp luật qua Email: luatsu@luatminhgia.vn
-  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức pháp luật
tại : http://www.luatminhgia.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng đài tư vấn pháp luật (24h/7) 1900 6169

  • Luật sư tư vấn pháp luật 24h/7 gọi số
    19006169
  • Tư vấn hỗ trợ trực tuyến 24h/7 liên hệ
    19006169