Mẫu Đơn xin nghỉ phép

Tải về

Nội dung Đơn nghỉ phép gồm thông tin về nhân viên xin nghỉ phép, thời gian, lý do xin nghỉ, công việc bàn giao và các nội dung khác liên quan như sau:

 

mau-don-xin-nghi-phep-jpg-11032013104738-U1.jpg

 

Mẫu Đơn xin nghỉ phép

 

........................................................................................................................................................................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

 

Kính gửi         -  Ban Giám Đốc Công Ty 

         -  Phòng Hành chính – Nhân sự

 

Tôi tên là         : ………………..………………..………………..………………..……………...........................................................…

 

Mã số NV        : ………………..………………..………………..………………..……………...........................................................…

 

Bộ phận          : ………………..………………..………………..………………..……………...........................................................…

 

Địa chỉ             : ………………..………………..………………..………………..……………...........................................................…

 

Điện thoại       : ………………..………………..………………..………………..……………...........................................................…
 

Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ phép trong thời gian .…..... ngày  (Kể từ ngày…………………….... đến hến ngày ……………..)
 

Lý do xin nghỉ phép:
 

………………..………………..………………..………….............................................................……..………………………………..

  

………………..………………..………………..………….............................................................……..………………………………..

 

………………..………………..………………..………….............................................................……..………………………………..Tôi đã bàn giao công việc cho :……………………………………..Bộ phận :

 

………………..………………..………………..………….............................................................……..………………………………..

 

………………..………………..………………..………….............................................................……..………………………………..

Các công việc được bàn giao :

 

………………..………………..………………..………….............................................................……..………………………………..

 

………………..………………..………………..………….............................................................……..………………………………..

 

………………..………………..………………..………….............................................................……..………………………………..

 

                   Trưởng Bộ phận                                                               Người làm đơn

 

 

 

Nếu chưa rõ hoặc cần tư vấn thêm khách hàng vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật - Luật Minh Gia


Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

 

 logo luatminhgia.jpg

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 19006169

Gửi yêu cầu dịch vụ, đặt câu hỏi qua Email: luatsu@luatminhgia.vn
Tham khảo dịch vụ và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://luatminhgia.vn

© Copyright by MG LAWFIRM

Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn