Mẫu Giấy chứng nhận góp vốn

Tải về

Nội dung của Giấy chứng nhận phần vốn góp được thể hiện các nội dung sau đây:

...................................................................................................................................................................

 

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP

 

Số: ….. - 2011/GCN (Lần ….)


-   Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
-   Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .................. cấp ngày .... tháng ... năm ..... của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh ............
-   Căn cứ tình hình góp vốn thực tế của thành viện .

 

CHỨNG NHẬNThành viên: ................................................................................................................................................

Địa chỉ: .............................. .......................................................................................................................

Giấy CMND/ĐKKD số ............... do .............. cấp ngày ....................................................................................

Đã góp đủ giá trị phần vốn góp của mình là: ........................... VNĐ (................................ chẵn), (Tỷ lệ vốn góp …………........….%)Hình thức góp vốn:

 

+   Tiền mặt:...............................................................................................................................................

 

+   Tài sản:.................................................................................................................................................


 

Thời điểm góp vốn: .....................................................................................................................................


 

Giấy chứng nhận này được lập thành hai bản gốc, một bản cấp cho thành viên góp vốn, một bản lưu tại hồ sơ công ty.

 

......, ngày ... tháng ..... năm 200......

 

P. Luật sư Doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH Minh Gia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hoặc yêu cầu dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ với luật sư qua:


icon.png

 

-  Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến (24h/7) gọi số: 19006169
-  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu tư vấn pháp luật qua Email: luatsu@luatminhgia.vn
-  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức pháp luật
tại : http://www.luatminhgia.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng đài tư vấn pháp luật (24h/7) 1900 6169

  • Luật sư tư vấn pháp luật 24h/7 gọi số
    19006169
  • Tư vấn hỗ trợ trực tuyến 24h/7 liên hệ
    19006169