Mẫu Giấy giới thiệu

Tải về

Mẫu giấy giới thiệu - Nội dung của Giấy Giới thiệu được thể hiện cụ thể về đơn vị, người nhận giới thiệu, nhiệm vụ và thời hạn thực hiện..., cụ thể như sau:

.................................................................................................................................................................

  

TÊN CƠ QUAN                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …….…/GT                                                                                                      

 

                                                                                                               …….., ngày …. tháng …. năm ……

 

GIẤY GIỚI THIỆU

 

Kính gửi: ...............................................................................................................................................

 

............................(1) ............................................................................................................................

 

Giới thiệu ông, bà: ..................................................................................................................................

 

Chức vụ: ...............................................................................................................................................

 

Được cử đến: ........................................................................................................................................

 

Về việc: ................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................

 

Mong ………… giúp đỡ ông, bà …………………… hoàn thành nhiệm vụ.

 

Giấy giới thiệu                                                                              THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Có giá trị hết ngày                                                                            (Ký tên, đóng dấu)

……………………

 

---------

(1) Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hoặc yêu cầu dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ với luật sư qua:


icon.png

 

-  Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến (24h/7) gọi số: 19006169
-  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu tư vấn pháp luật qua Email: luatsu@luatminhgia.vn
-  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức pháp luật
tại : http://www.luatminhgia.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng đài tư vấn pháp luật (24h/7) 1900 6169

  • Luật sư tư vấn pháp luật 24h/7 gọi số
    19006169
  • Tư vấn hỗ trợ trực tuyến 24h/7 liên hệ
    19006169