Mẫu Giấy giới thiệu

Tải về

Mẫu giấy giới thiệu - Nội dung của Giấy Giới thiệu được thể hiện cụ thể về đơn vị, người nhận giới thiệu, nhiệm vụ và thời hạn thực hiện..., cụ thể như sau:

.................................................................................................................................................................

  

TÊN CƠ QUAN                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …….…/GT                                                                                                      

 

                                                                                                               …….., ngày …. tháng …. năm ……

 

GIẤY GIỚI THIỆU

 

Kính gửi: ...............................................................................................................................................

 

............................(1) ............................................................................................................................

 

Giới thiệu ông, bà: ..................................................................................................................................

 

Chức vụ: ...............................................................................................................................................

 

Được cử đến: ........................................................................................................................................

 

Về việc: ................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................

 

Mong ………… giúp đỡ ông, bà …………………… hoàn thành nhiệm vụ.

 

Giấy giới thiệu                                                                              THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Có giá trị hết ngày                                                                            (Ký tên, đóng dấu)

……………………

 

---------

(1) Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu.Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn