Mẫu Giấy ủy quyền

Tải về

Mẫu Giấy ủy quyền bao gồm các nội dung sau đây: Nội dung ủy quyền, quy định về bên được ủy quyền, bên ủy quyền, quyền và nghĩa vụ của bên được ủy quyền,...

 

mau-uy-quyen-jpg-15072012014019-U1.jpg

Mẫu Giấy ủy quyền

 

…………………………………………………………………........................................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

GIẤY ỦY QUYỀN

                                               

Tôi, người ký tên dưới đây: .................................................. Chức Vụ: ..........................................................

 

Đại diện Pháp luật cho: ………………………………………………………………….....................................................

 

Địa chỉ: …………………………………………………………………...........................................................................

 

Tại đây uỷ quyền cho .…………………………………………………………………... có địa chỉ tại ...............................

 

được thay mặt tôi tiến hành …………………………………………………………………... theo đúng quy định  pháp luật hiện hành.

 

Vì vậy, Ông …………………………………………………………………...được phép thay mặt tôi ký tên vào các giấy tờ, tài liệu, và thực hiện tất cả công việc liên quan đến …………………………………………………………………......, theo giấy ủy quyền này.

 

Làm tại: Hà Nội

                         

Ngày ___ tháng ___ năm 20___

 

Người ký

 

NGUYỄN VĂN/THỊ A

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hoặc yêu cầu dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ với luật sư qua:


icon.png

 

-  Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến (24h/7) gọi số: 19006169
-  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu tư vấn pháp luật qua Email: luatsu@luatminhgia.vn
-  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức pháp luật
tại : http://www.luatminhgia.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng đài tư vấn pháp luật (24h/7) 1900 6169

  • Luật sư tư vấn pháp luật 24h/7 gọi số
    19006169
  • Tư vấn hỗ trợ trực tuyến 24h/7 liên hệ
    19006169