Mẫu Phiếu đăng ký hình thức sử dụng hóa đơn

Tải về

Mẫu Phiếu đăng ký hình thức sử dụng hóa đơn nội dung bao gồm thông tin của đơn vị đăng ký, nội dung hóa đơn đăng ký và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ HÌNH THỨC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

 

 

Tên tổ chức, doanh nghiệp : .................................................................................................................

 

Mã số thuế: ...........................................................................................................................................

 

Địa chỉ: ..................................................................................................................................................

 

Địa chỉ Email để liên hệ: .......................................................................................................................

 

Sau khi nghiên cứu và đối chiếu với quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CPngày 14/05/2010 của Chính phủ. Tổ chức, doanh nghiệp cho ý kiến về lựa chọn hình thức sử dụng hóa đơn kể từ ngày1/1/2011 như sau:

 

Hóa đơn tự in: ........................................................................................................................................                                                                              

Hóa đơn điện tử: .....................................................................................................................................

 

Hóa đơn đặt in: ........................................................................................................................................

 

Tổ chức, doanh nghiệp có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử.

 

Sau khi đăng ký về hình thức sử dụng hóa đơn, để nghị tổ chức, doanh nghiệp gửi phiếu này về Chi cục thuế quận……………………. ( Đội kiểm tra thuế số …..) trước ngày 30/08/2010 để cơ quan Thuế được biết có kế hoạch hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp

 

         NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

       CỦA TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP 

          ( Ký tên, đóng dấu)      

 

Giải thích:

a/ Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, dịch vụ.

 

b/ Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông diệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;

 

c/ Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho tổ chức, cá nhân.Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn