Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc

Tải về

Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc công ty bao gồm nội dung về người được bổ nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của người được bổ nhiệm chức vụ và các nội dung khác liên quan, cụ thể như sau:

  

 

..............................................................................................................................................................

 

CÔNG TY …………….

 -----------------

 

 

Số: ___ - QĐ/CTY

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc/ Tổng giám đốc điều hành công ty

__

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………………….

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

 

- Căn cứ Điều lệ Công ty .......................................................................................................................;

 

- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty ....................................................................................................;

 

- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà ......................................................................................................

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ......................................................................................................................

 

CMND số ................................................................................................................................................

 

Nơi cấp: ......................................Ngày cấp: ............................................................................................

 

Địa chỉ thường trú....................................................................................................................................

 

Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

 

Điều 2: Ông/Bà ...................... có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

 

Điều 3: Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                 

                                   T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

                                Chủ tịch

 

 

                                                                                      NGUYỄN VĂN A

 

 

Bài viết liên quan:

+   Tổng đài Tư vấn pháp luật trực tuyến

+   Mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng;

+   Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng;

+   Mẫu quyết định thôi việc;

+   Mẫu Biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc.

  Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn