Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Tải về

Trong trường hợp người lao động vi phạm, bị xử lý kỷ luật, bị kết án hoặc vi phạm khác cần chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động có thể ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

..............................................................................................................................................................

 

cham-dut-hop-dong-la-dong-jpg-11082012122515-U1.jpg

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

 

Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

>> Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email

>> Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại, gọi 1900 6169

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÔNG TY CP/TNHH ABCD

***

 

 

Số: ___/2012/QĐ-ABCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

Địa danh, ngày  ___  tháng __ năm

 

QUYẾT ĐỊNH

VV: Chấm dứt hợp đồng lao động

--------------

 

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP/TNHH ABCD

 

-                     Căn cứ Bộ luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung năm 2002;

-                     Căn cứ Hợp đồng lao động số…………………………………………….;

-                     Căn cứ Quyết định …………………………………………………………;

-                     Căn cứ Quyết định xử lý vi phạm/bản án số của ……………, đối với Ông Nguyễn Văn A;

-                     Theo đề nghị của Phòng Tổ chức & Nhân sự.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Văn A, là cán bộ/công nhân viên thuộc phòng ………………………………………………….;

 

Lý do: (Bị xử lý vi phạm hoặc bị kết án theo quyết định của tòa án, hết thời gian theo Hợp đồng lao động đã ký mà không gia hạn…)………………………...……;

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

Kể từ ngày ___/___/___

 

Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Nguyễn Văn A được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

 

Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các Phòng Ban liên quan và Ông Nguyễn Văn A căn cứ quyết định thi hành.

 

Nơi nhận:

-  Cá nhân Ông Nguyễn Văn A;

-  Công đoàn Công ty;

-  Phòng TC & NS;

-  P21 (Đăng tin);

-  Lưu VP, HS

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

NGUYỄN VĂN BMọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn