Mẫu Quyết định thuyên chuyển công tác

Tải về

Nội dung chính và cụ thể đối với quyết định thuyên chuyển công tác bao gồm:

...................................................................................................................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thuyên chuyên công tác

 

[Thủ trưởng cơ quan (đơn vị).....................]

           

-   Căn cứ vào quyết định số..................../KH, ngày....... tháng ........ năm.......... về việc thành lập cơ quan đơn vị;

 

-   Xét đơn xin chuyển công tác của Ông (Bà).......................................................................................... ;

 

-   Căn cứ vào công văn tiếp nhận số....................... /KH,ngày ..... tháng ....... năm............. của cơ quan (đơn vị);

 

-   Theo đề nghị của ông Trưởng phòng tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay chấp thuận cho Ông (Bà)....................................................... đang công tác tại cơ quan (đơn vị) được chuyển công tác đến cơ quan (đơn vị)..................................................kể từ ngày .... tháng ......năm .......    

 

Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp của Ông (Bà)..................................................... do cơ quan (đơn vị) mới đài thọ theo giấy thôi trả lương của cơ quan (đơn vị) cũ.

 

Điều 3. Ông chánh văn phòng (Trưởng phòng hành chánh,quản trị). Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Trưởng phòng kế toán – tài vụ và Ông (Bà)............................................................................... có trách nhiệm thi hành quyết định này.

           

                                                                                                            THỦ TRƯỞNG

 

 

                                                                                                           NGUYỄN VĂN A

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Hồ sơ đương sự

- Lưu VP

 

P. Luật sư Doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH Minh GiaMọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn