Mẫu Tờ khai thuế khoán dành cho cá nhân, hộ kinh doanh

Tải về

Mẫu Tờ khai thuế khoán dành cho cá nhân, hộ kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, nội dung cụ thể như sau:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ KHOÁN

(Dành  cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh)

 

[01] Kỳ tính thuế: .........................................................................................................

 

[02] Lần đầu [      ] .............................  [03] Bổ sung lần thứ [      ]..........................

 

4] Tên người nộp thuế:……………………………………......................................

 

[05] Mã số thuế: ..........................................................................................................

 

[06] Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

 

[07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/thành phố: ...................................

 

[09] Điện thoại:……………….[10] Fax:..........................[11] Email: ......................

 

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………............................

 

[13]Mã số thuế: ………………………………….......................................................

 

[14]Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

 

[15]Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ...............................................

 

[17]Điện thoại: ..................... .[18] Fax: ........................ [19] Email: ......................

 

[20]Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày..........................

 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

 

STT

 

Chỉ tiêu

Doanh thu trung bình 1 tháng của năm trước

Dự kiến doanh thu trung bình 1 tháng năm nay

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Doanh thu của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB:

     -

 

 

2

Doanh thu của hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế TTĐB, không chịu thuế GTGT:

     -

 

 

3

Doanh thu của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT:

    - Loại chịu thuế suất 5%:

   +

    - Loại chịu thuế suất 10%:

   +

 

 

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

 Ngày .......tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

Ghi chú:

Trong mỗi loại doanh số, tuỳ theo đặc điểm kinh doanh tại địa phương, chi cục thuế hướng dẫn hộ thuế khoán khai chi tiết theo ngành hàng hoá, dịch vụ kinh doanh. Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn