Mẫu Tờ khai thuế môn bài

Mẫu số: 01/MBAI(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

>> Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email

>> Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật về Thuế

>> Tư vấn luật Thuế qua tổng đài điện thoại, gọi 1900 6169

................................................................................................................................................................        

             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính thuế: năm ........

 

[02] Người nộp thuế :.....................................................................................

[03] Mã số thuế: .............................................................................................

[04] Địa chỉ:  ...................................................................................................

[05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[07] Điện thoại: .....................  [08] Fax: .................. [09] Email: ..................

10] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

 

CHỈ TIÊU

VỐN ĐĂNG KÝ

BẬC

 MÔN BÀI

MỨC THUẾ

 MÔN BÀI

[10]

 

Người nộp thuế môn bài

.........................................................................................................

 

 

 

 

[11]

 

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

 (ghi rõ tên, địa chỉ)

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 

 

 

 

[12]

 

Tổng số thuế môn bài phải nộp

 

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

 

..........................., ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                   Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

Bài viết liên quan:

+   Thủ tục Khai thuế môn bài theo năm;

+   Mẫu tờ khai thuế môn bài theo thông tư số 28/2011/TT-BTCMọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn