Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

Tải về

Nội dung báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội bao gồm các nội dung về đơn vị sử dụng lao động, thông tin lao động và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

 

mau-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-lao-dong-jpg-09032013020142-U1.jpg

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tên đơn vị:                                                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ:                                                                                                                                     Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Điện thoại:                                                                                                                                               -----oOo-----                                         Mẫu số 11

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGÒAI TẠI THỜI ĐIỂM 01/10/……….

 

Kính gởi: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội

 

Số TT

Tên người lao động nước ngoài

Tuổi

Giới tính

Quốc tịch

Trình độ

Chức danh đang làm

Mức lương

Thời hạn làm việc

Thời hạn giao kết

Cấp giấy phép

Thời hạn gia hạn

Lý do giảm

Tổng số lao động có mặt cuối kỳ

Lao động nước ngoài

Nam

Nữ

Thời hạn làm việc

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Dưới 1 năm

Từ 1 đến 3 năm

Không thuộc diện cấp giấy phép

Đã cấp GPLĐ (ghi theo số GPLĐ)

Đang làm thủ tục cấp GPLĐ

GPLĐ hết thời hạn

Chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn

GPLĐ bị cơ quan NN thu hồi

Khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

Số lao động tăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lao động giảm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: Như trên

                 Lưu đơn vị                                                                                                                                  Ngày          tháng         năm

                                                                                                                                                                         Người sử dụng lao động

                                                                                                                                                                             (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

                               Ghi chú: Cột 23: Số lao động có mặt cuối  kỳ là tổng số lao động Việt Nam và số lao động nước ngoài ở cuối kỳ báo cáo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hoặc yêu cầu dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ với luật sư qua:


icon.png

 

-  Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến (24h/7) gọi số: 19006169
-  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu tư vấn pháp luật qua Email: luatsu@luatminhgia.vn
-  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức pháp luật
tại : http://www.luatminhgia.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng đài tư vấn pháp luật (24h/7) 1900 6169

  • Luật sư tư vấn pháp luật 24h/7 gọi số
    19006169
  • Tư vấn hỗ trợ trực tuyến 24h/7 liên hệ
    19006169