Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

Tải về

Nội dung báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội bao gồm các nội dung về đơn vị sử dụng lao động, thông tin lao động và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

 

mau-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-lao-dong-jpg-09032013020142-U1.jpg

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tên đơn vị:                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ:                                                                           Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Điện thoại:                                                                                   -----oOo-----                       

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGÒAI TẠI THỜI ĐIỂM 01/10/……….

 

Kính gởi: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội

 

Số TT

Tên người lao động nước ngoài

Tuổi

Giới tính

Quốc tịch

Trình độ

Chức danh đang làm

Mức lương

Thời hạn làm việc

Thời hạn giao kết

Cấp giấy phép

Thời hạn gia hạn

Lý do giảm

Tổng số lao động có mặt cuối kỳ

Lao động nước ngoài

Nam

Nữ

Thời hạn làm việc

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Dưới 1 năm

Từ 1 đến 3 năm

Không thuộc diện cấp giấy phép

Đã cấp GPLĐ (ghi theo số GPLĐ)

Đang làm thủ tục cấp GPLĐ

GPLĐ hết thời hạn

Chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn

GPLĐ bị cơ quan NN thu hồi

Khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

Số lao động tăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lao động giảm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: Như trên

                 Lưu đơn vị                                                                                                                                  Ngày          tháng         năm

                                                                                                                                                                         Người sử dụng lao động

                                                                                                                                                                             (Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Cột 23: Số lao động có mặt cuối  kỳ là tổng số lao động Việt Nam và số lao động nước ngoài ở cuối kỳ báo cáo.Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn