Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

Tải về

Nội dung chính của biên bản bàn giao tài liệu bao gồm các nội dung về bên bàn giao, bên nhận bàn giao, văn bản, số lượng bàn giao...

...................................................................................................................................................................

 

CÔNG TY LUẬT MINH GIA

--------------------------

 

Số 18/ BBBG- MINHGIA

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

       

                     Hà Nội, ngày ___  tháng ___ năm 2011

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

 

Bên Giao: ..................................................................................................................................................

 

Họ tên: .....................................................................................................................................................

 

Chức vụ: ....................................................................................................................................................

 

Trụ sở: ......................................................................................................................................................

 

Bên Nhận: Công ty Luật TNHH Minh Gia

 

Họ tên:  ....................................................................................................................................................

 

Chức vụ: ....................................................................................................................................................

 

Trụ sở: Tầng 8, tòa nhà 167 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Chi tiết tài liệu bàn giao

 

STT

Nội dung

Số lượng

Ghi chú

 

01

 

Bản gốc GCN đầu tư công ty.......................

 

1

 

 

 

02

 

Bản gốc Đăng ký thuế công ty....................

 

1

 

 

03

 

Bản sao báo cáo tài chính năm ... công ty.....

 

1

 

 

04

 

Bản sao điều lệ công ty..............................

 

1

 

 

05

 

Bản sao hộ chiếu ông.................................

 

1

 

 

06

 

..............................................................

 

1

 

 

Bên Giao

 

 

NGUYỄN VĂN A

Bên Nhận

 

 

NGUYỄN VĂN B

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hoặc yêu cầu dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ với luật sư qua:


icon.png

 

-  Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến (24h/7) gọi số: 19006169
-  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu tư vấn pháp luật qua Email: luatsu@luatminhgia.vn
-  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức pháp luật
tại : http://www.luatminhgia.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng đài tư vấn pháp luật (24h/7) 1900 6169

  • Luật sư tư vấn pháp luật 24h/7 gọi số
    19006169
  • Tư vấn hỗ trợ trực tuyến 24h/7 liên hệ
    19006169