Mẫu biên bản giao hàng

Tải về

Biên bản giao hàng bao gồm các nội dung cụ thể về các bên trong biên bản, nội dung biên bản, số lượng, chất lượng hàng hóa được giao, và các nội dung khác. Cụ thể như sau:

...................................................................................................................................................................

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------***----------

 

BIÊN BẢN GIAO HÀNG

 

Hôm nay, ngày .... tháng.... năm .... tại cảng ......................................hai bên gồm:

 

BÊN BÁN:

 

CÔNG TY ...................................................................................................................................................

 

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................................

 

Đại diện bởi ông : ........................................................................................................................................

 

Chức danh        : ........................................................................................................................................

 

Số điện thoại     : ...........................................   Fax: ...................................................................................

 

MST                 : .......................................................................................................................................

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

 

BÊN MUA:

 

CÔNG TY ...................................................................................................................................................

 

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................................

 

Đại diện bởi ông : ........................................................................................................................................

 

Chức danh        : ........................................................................................................................................

 

Số điện thoại     : ...........................................   Fax: ...................................................................................

 

MST                 : .......................................................................................................................................

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

 

Căn cứ vào hợp đồng mua bán số ………….01/NTD- MCT/2011, bên A giao hàng cho bên B và hai bên tiến hành xác lập biên bản công nợ theo các điều kiện sau:

 

Điều 1. Bên A giao hàng cho bên B mặt hàng: ........................................

 

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

Điều 2. Số lượng, đơn giá,trị giá.

 

- Số lượng:

 

- tương đương với Trị giá: theo HD noi đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).

 

(Bằng chữ: ..........................)

 

Điều 3. Bên A xác nhận đã giao và bên B xác nhận đã nhận đủ số lượng là ............ với tổng trị giá đã bao gồm thuế VAT là:......................

 

Bên B có trách nhiệm thanh toán trị giá tiền hàng trên cho Bên A trước ngày ...../...../20......

 

Điều 4.Trong trường hợp bên B không thực hiện đúng cam kết trong biên bản giao hàng này và làm thiệt hại đến kinh tế của bên A thì bên A có quyền chủ động đưa sự việc này ra trước cơ quan pháp luật để giải quyết.

 

Biên bản giao hàng này được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

 

                        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hoặc yêu cầu dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ với luật sư qua:


icon.png

 

-  Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến (24h/7) gọi số: 19006169
-  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu tư vấn pháp luật qua Email: luatsu@luatminhgia.vn
-  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức pháp luật
tại : http://www.luatminhgia.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng đài tư vấn pháp luật (24h/7) 1900 6169

  • Luật sư tư vấn pháp luật 24h/7 gọi số
    19006169
  • Tư vấn hỗ trợ trực tuyến 24h/7 liên hệ
    19006169