Mẫu biên bản giao hàng

Tải về

Biên bản giao hàng bao gồm các nội dung cụ thể về các bên trong biên bản, nội dung biên bản, số lượng, chất lượng hàng hóa được giao, và các nội dung khác. Cụ thể như sau:

>> Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email

>> Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại, gọi 1900 6169

..................................................................................................................................................................

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------***----------

 

BIÊN BẢN GIAO HÀNG

 

Hôm nay, ngày .... tháng.... năm .... tại cảng ......................................hai bên gồm:

 

BÊN BÁN:

 

CÔNG TY ................................................................................................................................................

 

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................................................

 

Đại diện bởi ông : ....................................................................................................................................

 

Chức danh        : .....................................................................................................................................

 

Số điện thoại     : ...........................................   Fax: ...............................................................................

 

MST                 : .....................................................................................................................................

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

 

BÊN MUA:

 

CÔNG TY ................................................................................................................................................

 

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................................................

 

Đại diện bởi ông : ....................................................................................................................................

 

Chức danh        : .....................................................................................................................................

 

Số điện thoại     : ...........................................   Fax: ...............................................................................

 

MST                 : .......................................................................................................................................

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

 

Căn cứ vào hợp đồng mua bán số ………….01/NTD- MCT/2011, bên A giao hàng cho bên B và hai bên tiến hành xác lập biên bản công nợ theo các điều kiện sau:

 

Điều 1. Bên A giao hàng cho bên B mặt hàng: ........................................

 

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

Điều 2. Số lượng, đơn giá,trị giá.

 

- Số lượng:

 

- tương đương với Trị giá: theo HD noi đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).

 

(Bằng chữ: ..........................)

 

Điều 3. Bên A xác nhận đã giao và bên B xác nhận đã nhận đủ số lượng là ............ với tổng trị giá đã bao gồm thuế VAT là:......................

 

Bên B có trách nhiệm thanh toán trị giá tiền hàng trên cho Bên A trước ngày ...../...../20......

 

Điều 4. Trong trường hợp bên B không thực hiện đúng cam kết trong biên bản giao hàng này và làm thiệt hại đến kinh tế của bên A thì bên A có quyền chủ động đưa sự việc này ra trước cơ quan pháp luật để giải quyết.

 

Biên bản giao hàng này được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

 

                        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN BMọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn