Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Biên bản họp về việc góp vốn thành lập công ty, với nội dung, điều kiện và thỏa thuận giữa các cổ đông như sau:

  

 

>> Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email

>> Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp qua điện thoại, gọi 1900 6169

...................................................................................................................................................................

 

BIÊN BẢN HỌP ..................

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty ..........)

 

Hôm nay, ngày.............tháng............năm............, hồi ............. tại địa chỉ.............  Chúng tôi gồm:

 

Họ và Tên: Nguyễn Văn A

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................................................

Chổ ở hiện tại: ........................................................................................................................................

CMND số: ...............................................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ......................................................................................................

 

Họ và Tên: Nguyễn Văn B

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................................................

Chổ ở hiện tại: .........................................................................................................................................

CMND số: ................................................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết: .......................................................................................................

 

Họ và Tên: Nguyễn Văn C

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................................................

Chổ ở hiện tại: .........................................................................................................................................

CMND số: ................................................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết: .......................................................................................................

 

Họ và Tên: Nguyễn Thị D

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................................................

Chổ ở hiện tại: .........................................................................................................................................

CMND số: ................................................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết: .......................................................................................................

 

Là các cá nhân/và pháp nhân ……….. cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến quyết định các vấn đề sau:

 

I.   GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY ……………...................................................................................

1.  Ông Lê Văn A góp bằng tiền mặt .............đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm.............tổng vốn điều lệ.

2.  Ông Nguyễn Văn B góp bằng tiền mặt......đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm..............tổng vốn điều lệ.

3.  Ông Nguyễn Văn C góp bằng tiền mặt......đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm.............tổng vốn điều lệ.

4.  Bà Nguyễn Thị D góp bằng tiền mặt.........đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm..............tổng vốn điều lệ.

 

II.  PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các cổ đông công ty cam kết góp vốn trong 1 đợt:

1.  Ông Lê Văn A góp bằng tiền mặt .............đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm.............tổng vốn điều lệ.

2.  Ông Nguyễn Văn B góp bằng tiền mặt......đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm..............tổng vốn điều lệ.

3.  Ông Nguyễn Văn C góp bằng tiền mặt......đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm.............tổng vốn điều lệ.

4.  Bà Nguyễn Thị D góp bằng tiền mặt.........đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm..............tổng vốn điều lệ.

 

III.  SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP/CỔ PHẦN:

Sau khi góp đủ vốn, các thành viên được người đại diện theo pháp luật của công ty cấp Giấy Chứng nhận cổ phần góp vốn theo các nội dung sau:

 

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp của Ông Nguyễn Văn A

Số 01/GCN cấp ngày ........./........../.........

 

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần của Ông Nguyễn Văn B

Số 02/GCN cấp ngày ........./........../.........

 

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần của Ông Nguyễn Văn C

Số 03/GCN cấp ngày ........./........../.........

 

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần của Bà Nguyễn Thị D

Số 04/GCN cấp ngày ........./........../.........

 

Các thành viên đã góp đủ phần vốn của mình vào Vốn điều lệ công ty, danh sách những người góp vốn đã được lập trong Sổ đăng ký Cổ đông/thành viên, và có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông/thành viên gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ........................

 

IV.  BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Bầu Ông Nguyễn Văn B giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty …………..

 

V.  CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:

Nhất trí cử Ông Nguyễn Văn B  là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là Giám Đốc.

 

Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày.

 

Các thành viên nhất trí ký tên dưới đây

 

NGUYỄN VĂN A

NGUYỄN VĂN B

 

 

NGUYỄN VĂN C

 

 

NGUYỄN THỊ DMọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn