Mẫu biên bản hòa giải

Tải về

Mẫu biên bản hòa giải - Nội dung biên bản hòa giải bao gồm thông tin về địa điểm, thành phần tham dự hòa giải, nội dung hòa giải, kết quả hòa giải và các vấn đề khác liên quan như sau:

 

mau-bien-ban-hoa-giai-jpg-28012013030223-U1.jpg

 

Mẫu biên bản hòa giải

 

..................................................................................................................................................................

 

     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: ...                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG (XÃ) ...                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                               -------------
 

Địa danh, ngày .... tháng .... năm ...... 

 

BIÊN BẢN HÒA GIẢI

 

Hôm nay, lúc .... giờ ..... ngày .... tháng ..... năm ............................................................................................

 

Tại UBND phường: ......................................................................................................................................

 

Chúng tôi là: ...............................................................................................................................................

 

Chức vụ: ....................................................................................................................................................

 

Công tác tại UBND phường: ..........................................................................................................................

 

Có lập biên bản về việc: ...............................................................................................................................

 

Giữa:

 

1. Một bên là: .............................................................................................................................................

 

CMND số: ...................................................................................................................................................

 

Nghề nghiệp: .............................................................................................................................................

 

Đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................................

 

Và,

 

2. Một bên là: .............................................................................................................................................

 

CMND số: ...................................................................................................................................................

 

Nghề nghiệp: .............................................................................................................................................

 

Đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................................

 

3. Ngoài ra đến dự còn có các ông/bà: ...........................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

NỘI DUNG SỰ VIỆC

 

..................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

 

KẾT QUẢ HÒA GIẢI

 

..................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

Ông (bà)

Ký tên

 

 

Họ và tên

Đại diện UBND Xã/Phường

 

 

 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ông (bà)

Ký tên

 

 

Họ và tên

 

Các thành phần khác: -       ..............................................................................................................

                                         -          ..............................................................................................................

                               -          ..............................................................................................................Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn