Mẫu biên bản hòa giải

Tải về

Mẫu biên bản hòa giải - Nội dung biên bản hòa giải bao gồm thông tin về địa điểm, thành phần tham dự hòa giải, nội dung hòa giải, kết quả hòa giải và các vấn đề khác liên quan như sau:

 

mau-bien-ban-hoa-giai-jpg-28012013030223-U1.jpg

 

Mẫu biên bản hòa giải

 

..................................................................................................................................................................

 

     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: ...                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG (XÃ) ...                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                               -------------
 

Địa danh, ngày .... tháng .... năm ...... 

 

BIÊN BẢN HÒA GIẢI

 

Hôm nay, lúc .... giờ ..... ngày .... tháng ..... năm ............................................................................................

 

Tại UBND phường: ......................................................................................................................................

 

Chúng tôi là: ...............................................................................................................................................

 

Chức vụ: ....................................................................................................................................................

 

Công tác tại UBND phường: ..........................................................................................................................

 

Có lập biên bản về việc: ...............................................................................................................................

 

Giữa:

 

1. Một bên là: .............................................................................................................................................

 

CMND số: ...................................................................................................................................................

 

Nghề nghiệp: .............................................................................................................................................

 

Đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................................

 

Và,

 

2. Một bên là: .............................................................................................................................................

 

CMND số: ...................................................................................................................................................

 

Nghề nghiệp: .............................................................................................................................................

 

Đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................................

 

3. Ngoài ra đến dự còn có các ông/bà: ...........................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

NỘI DUNG SỰ VIỆC

 

..................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

 

KẾT QUẢ HÒA GIẢI

 

..................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

Ông (bà)

Ký tên

 

 

Họ và tên

Đại diện UBND Xã/Phường

 

 

 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ông (bà)

Ký tên

 

 

Họ và tên

 

Các thành phần khác: -       ..............................................................................................................

                                         -          ..............................................................................................................

                               -          ..............................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hoặc yêu cầu dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ với luật sư qua:


icon.png

 

-  Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến (24h/7) gọi số: 19006169
-  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu tư vấn pháp luật qua Email: luatsu@luatminhgia.vn
-  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức pháp luật
tại : http://www.luatminhgia.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng đài tư vấn pháp luật (24h/7) 1900 6169

  • Luật sư tư vấn pháp luật 24h/7 gọi số
    19006169
  • Tư vấn hỗ trợ trực tuyến 24h/7 liên hệ
    19006169