Mẫu cam kết

Tải về

Bản cam kết được thể hiện cụ thể về nội dung và hình thức bao gồm địa điểm cam kết, thời gian cam kết, thỏa thuận trong cam kết... cụ thể như sau:

>> Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email

>> Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại, gọi 1900 6169

................................................................................................................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

 

BẢN CAM KẾT

 

Kính gửi: ................................................................................................................................................

 

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) .......................................................................................................

 

Mã số thuế (nếu có): ...............................................................................................................................

 

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :.................................... Ngày cấp: .......................... Nơi cấp: ........................

 

Địa chỉ cư trú/trụ sở: ................................................................................................................................

 

Nơi làm việc(nếu có): ...............................................................................................................................

 

Điện thoại liên hệ: ...................................................................................................................................

 

Tôi cam kết các nội dung sau đây: …..............................................................................……………..

 

1) .............................................................................................................................................................

 

2) .............................................................................................................................................................

 

3) .............................................................................................................................................................

 

4) .............................................................................................................................................................

 

5) .............................................................................................................................................................

(xem hướng dẫn ghi nội dung bên dưới)

 

Tôi/chúng tôi đề nghị:

 

1) .............................................................................................................................................................

 

2) .............................................................................................................................................................

 

3) .............................................................................................................................................................

 

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

 

                                                                  Địa danh, ngày ........ tháng ....... năm .........

                                                                        CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT

                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

                                 NGUYỄN VĂN A


Hướng dẫn ghi nội dung:  Phần này ghi rõ nội dung cụ thể đã thỏa thuận để viết cam kết của cá nhân hoặc tổ chức (ví dụ: Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện dự án, có nghĩa vụ với khách hàng và các bên có liên quan….).

 

Bài viết liên quan:

+   Mẫu cam đoanMọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn