Mẫu di chúc

Tải về

Nội dung trong bản di chúc cần thế hiện về thông tin người viết di chúc, tài sản cho người hưởng thừa kế, người nhận di sản thừa kế, các thông tin về thời gian, địa điểm, nơi lập di chúc, người làm chứng và các thông tin khác cụ thể như đính kèm trên đây:

>> Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email

>> Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại, gọi 1900 6169

.................................................................................................................................................................

 

mau-di-chuc-jpg-06082013021520-U1.jpg

 

Mẫu di chúc

 

Mẫu di chúc được thể hiện theo đính kèm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục lập di chúc.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

 

DI CHÚC

 

Hôm nay, ngày … tháng …  năm ….., tại trụ sở Phòng Công chứng số … Thành phố Hà Nội - địa chỉ tại ……………………………….................................................................................................……

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………….....................

Chứng minh nhân dân số:……………………………………………………………………..................

Hộ khẩu thường trú tại:…………………….…………………………………………………..................

Lập và ký tên vào Di chúc này nhằm để lại phần tài sản của tôi trong khối tài sản chung của vợ chồng cho con có nội dung  nh­ư sau:

I -Tài sản để lại cho người thừa kế: 

Tôi và chồng/vợ tôi (ông/bà ……………………………….,   đã chết năm  ……..) là đồng sở hữu toàn bộ 03 khối tài sản là nhà ở gắn liền với đất có đặc điểm cụ thể như sau:

1.Nhà đất tại:…………………………………………………………..với các đặc điểm sau:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

2.Nhà đất tại:…………………………………………………………..với các đặc điểm sau:

+  Thửa đất được quyền sử dụng

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

+   Tài sản gắn liền với đất:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

3. Nhà đất tại:…………………………………………………………..với các đặc điểm sau:

+   Thửa đất được quyền sử dụng

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

Đến nay, do tuổi cao, sức yếu tôi làm Di chúc này phân chia toàn bộ phần tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi trong khối tài sản chung hợp nhất của vợ chồng tôi và phần tôi được hưởng thừa kế từ chồng tôi (ông/bà ……………………………. - đã chết) để lại cho các con, cháu tôi có tên dưới đây, theo kỷ phần như sau:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

II-  Những nội dung khác liên quan đến nội dung Di chúc này:

a)     Ngoài người có tên trên đây, tôi không để lại di sản thừa kế cho bất kỳ người nào khác;

b)    Tôi không có bất kỳ một khoản nợ nào phải thanh toán nên những người có tên trên đây được hưởng di sản của tôi.

c)    Tất cả những sự phân chia khác đối với khối di sản này (nếu có) trước khi tôi lập bản Di chúc này đều không có giá trị trước pháp luật.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

Người làm chứng                                  Người lập Di chúcMọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn