Mẫu đơn đăng ký dự tuyển lao động (song ngữ)

Tải về

Đối với phiếu đăng ký dự tuyển lao động cần thể hiện một số nội dung theo mẫu sau đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà nội , ngày  ......... tháng ........ năm .........

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

APPLICATION FORM

 

Kính gửi: (To):...........................................................................................................................................

 

Tên tôi là (viết chữ in hoa): ..........................................................................................................................

Full name (in capital) ...................................................................................................................................

 

Ngày tháng năm sinh: .....................................................Nam/Nữ

Date of birth (DD-MM-YYYY): ..........................................Male/female

 

Quốc tịch: .................................................................................................................................................. Nationality ..................................................................................................................................................

 

Số hộ chiếu: .................................................................Ngày cấp:................................................................

Passport number: ..........................................................Date of issue: ...........................................................

 

Nơi cấp: ...................................................................... có giá trị đến ngày: ...............................................

Place of issue  ..............................................................Date of expiry  .........................................................

 

Trình độ học vấn: ........................................................................................................................................ Education: .................................................................................................................................................

 

Trình độ chuyên môn tay nghề: ....................................................................................................................

Professional qualification: .............................................................................................................................

 

Trình độ ngoại ngữ (sử dụng thành thạo):tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh.

Foreign language  (Proficiency)

 

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động, tôi thấy bản thân có đủ điều kiện để đăng ký dự tuyển vào vị trí: …………………. với thời hạn làm việc: ............... tháng.

Upon careful consideration on your notice of recruitment, I myself consider to be qualified for the position of ............... for  the working period of ...............

 

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật lao động Việt Nam. Nếu vi phạm tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I commit to fully abide by the Vietnamese labour legislation and will bear all responsibility for any violation.

 

 

Người đăng ký dự tuyển lao động

Applicant

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Signature and full name)Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn