Mẫu đơn đề nghị chuyển công tác

Tải về

Nội dung Đơn đề nghị chuyển công tác bao gồm thông tin về đơn vị công tác, người đề nghị chuyển công tác, nội dung đề nghị và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

 

don-de-nghi-thuyen-chuyen-cong-tac-jpg-09032013023658-U1.jpg

Mẫu Đơn đề nghị chuyển công tác

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN CÔNG TÁC

 

Kính gửi: ……………………………………………………

 

Tôi tên là:...............................................................................................

 

Sinh ngày:…………tháng………năm 19..........................................

 

Quê quán:..............................................................................................

 

Hộ khẩu thường trú:.............................................................................

 

Trình độ học vấn:..................................................................................

 

Trình độ chuyên môn:..........................................................................

 

Công việc hiện tại đang đảm nhận:.................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 

 

.......................................................................................................................................................................................................................

 

Ngày, tháng, năm vào ngành:............................................................

 

Quá trình công tác:................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................................

 

Hoàn cảnh gia đình và bản thân (chế độ chính sách nếu có):

 

.......................................................................................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................................

…, ngày..... tháng.... năm....

 

Hồ sơ kèm theo:                                                                                                                   Người làm đơn

- ………..                                                                                                                            (Ký và ghi rõ họ tên)

- ………..

 

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MỌI THÔNG TIN CẦN TƯ VẤN, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:


luat minh gia.png

 

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

-  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu tư vấn luật qua Email: luatsu@luatminhgia.vn
-  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật
tại : http://www.luatminhgia.vn


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24h/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn