Mẫu đơn kháng cáo

Tải về

Nội dung đơn kháng cáo bao gồm các thông tin về người kháng cáo, lý do kháng cáo, yêu cầu tòa phúc thẩm giải quyết, và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

 

mau-don-khang-cao-jpeg-04122012020318-U1.jpeg

 

Mẫu đơn kháng cáo

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                ……, ngày….. tháng …… năm……

 

ĐƠN KHÁNG CÁO

 

 Kính gửi: Toà án nhân dân (1)…………………………………………………………………..

 

Người kháng cáo: (2)……………………………………………………….……………………..

Địa chỉ: (3) …………………………………………………………………..…………………….

………………………………………………………………………………………………………

Là: (4)………………………….………………………………………………...............................

Kháng cáo: (5)……..………………………………………….…………….……...........................

………………………………………………………………………………………………………

Lý do của việc kháng cáo: (6) ……………………………………………….……..........................

………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây: (7) …………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có: (8)

1……………………………………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………………………………..

3……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

                                                 Người kháng cáo (9)

                                               (Ký tên hoặc điểm chỉ)

                                                  Họ và tên

Bài viết liên quan:

+   Mẫu đơn tố cáo

+   Đơn xin sao lục bản án, quyết định

+   Mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

+   Thông báo về việc Kháng cáo, kháng nghị

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hoặc yêu cầu dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ với luật sư qua:


icon.png

 

-  Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến (24h/7) gọi số: 19006169
-  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu tư vấn pháp luật qua Email: luatsu@luatminhgia.vn
-  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức pháp luật
tại : http://www.luatminhgia.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng đài tư vấn pháp luật (24h/7) 1900 6169

  • Luật sư tư vấn pháp luật 24h/7 gọi số
    19006169
  • Tư vấn hỗ trợ trực tuyến 24h/7 liên hệ
    19006169