Mẫu đơn tố cáo

Tải về

Đơn tố cáo cần thể hiện cơ quan tiếp nhận tố cáo, hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo, thông tin về người tố cáo và nội dung đề nghị tố cáo, cụ thể như sau:

  

>> Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email

>> Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại, gọi 1900 6169

..................................................................................................................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                     Địa danh, ngày ..... tháng .... năm .....

 

ĐƠN TỐ CÁO

 

Kính gửi: ……………….....................................................................................................……………(1)

 

Họ và tên: ........................................(2); mã số hồ sơ ........................................................................(3)

 

Địa chỉ: ....................................................................................................................................................

 

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của: .........................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................(2)

 

Nay tôi đề nghị: .......................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................(3)

 

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

         

                                                                                  Người tố cáo

                                                                             (ký và ghi rõ họ tên)

 

                                                                             NGUYỄN VĂN/THỊ A

 

(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo.

(2) Họ chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.

(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận  và  xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

 

P. Luật sư tranh tụng

Công ty Luật Minh Gia

  Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn