Mẫu đơn trình báo mất tài sản

Tải về

Mẫu đơn trình báo mất tài sản bao gồm thông tin về bên trình báo, đơn vị nhận và xử lý đơn, tường trình về việc mất tài sản và các vấn đề liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

 

mau-don-trinh-bao-mat-tai-san-jpg-05072013035729-U1.jpg

Mẫu đơn trình báo mất tài sản

Mẫu đơn trình báo mất tài sản trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan trước khi áp dụng vào thực tế.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT TÀI SẢNKính gửi: ……………………………………………………………………………………...
 

Trích yếu: …………………………………………………………………………………….
 

Tôi tên: ………………………………………………………………………………………..
 

Sinh ngày……. tháng ……. năm ……. Tại: …………..……………………………………..
 

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………...
 

Chứng minh nhân dân: ……………… ngày cấp: …………. Tại:…………………………..…

 

Thường trú tại số: …… đường: ……………………. Phố: ………………………………..…..


Phường (xã, TT): ………………………. Quận (huyện): ……………………..………………


Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày …… tháng …… năm …………………………….


Tôi có mất: …………………………………………………………………………………..…


…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
 

Tại: …………………………………………………………………………………….………


Lý do mất tài sản: ……………………………………...………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

                                         …………, ngày …. tháng …. năm …...

                                                Người viết đơn
               

   Người chứng thứ nhất

Người chứng thứ hai


     XÁC NHẬN
 của cơ quan có thẩm quyền

 

BP Luật sư tư vấn

Công ty Luật Minh Gia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hoặc yêu cầu dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ với luật sư qua:


icon.png

 

-  Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến (24h/7) gọi số: 19006169
-  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu tư vấn pháp luật qua Email: luatsu@luatminhgia.vn
-  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức pháp luật
tại : http://www.luatminhgia.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng đài tư vấn pháp luật (24h/7) 1900 6169

  • Luật sư tư vấn pháp luật 24h/7 gọi số
    19006169
  • Tư vấn hỗ trợ trực tuyến 24h/7 liên hệ
    19006169