Mẫu đơn yêu cầu thi hành án

Tải về

Nội dung đơn yêu cầu thi hành án bao gồm thông tin về bên yêu cầu thi hành án, nội dung yêu cầu thi hành án theo bản án và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

 

yeu-cau-thi-hanh-an-jpeg-04122012015704-U1.jpeg

 

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án

 

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---------------­­­­­­­---

 

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

(Đối với Bản án số ...................... ngày ................... của Toà án nhân dân .................................)

 

Kính gửi:  THI HÀNH ÁN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Tôi tên là: ……………………………………... Sinh năm: ………………………………

Địa chỉ:  ……………………………………………………………………………............

Tôi làm đơn này yêu cầu Thi hành án ………………………….. thi hành Bản án số: ……………… ngày ……………….........của Toà án Nhân dân ……….................……………..……….

Nội dung yêu cầu: ………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………......…………….

…………………………………………………………………………….......……………

Tôi kính mong Thi hành án ……………….. yêu cầu: (người phải thi hành án) …………………..  thực hiện các yêu cầu trên theo bản án đã tuyên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Đính kèm: (bản sao)

-  Bản án số …

CMND, Hộ khẩu

, ngày tháng năm ....

Người yêu cầu

(Ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

BP Luật sư tranh tụng

Công ty Luật Minh Gia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hoặc yêu cầu dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ với luật sư qua:


icon.png

 

-  Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến (24h/7) gọi số: 19006169
-  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu tư vấn pháp luật qua Email: luatsu@luatminhgia.vn
-  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức pháp luật
tại : http://www.luatminhgia.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng đài tư vấn pháp luật (24h/7) 1900 6169

  • Luật sư tư vấn pháp luật 24h/7 gọi số
    19006169
  • Tư vấn hỗ trợ trực tuyến 24h/7 liên hệ
    19006169