Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc

Tải về

Nội dung chủ yếu trong Giấy biên nhận tiền đặt cọc thể hiện về bên đặt cọc, bên nhận đặt cọc, số tiền đặt cọc, cụ thể như mẫu sau:

>> Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email

>> Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại, gọi 1900 6169

 ...................................................................................................................................................................

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

 

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

 

Tên tôi là: ...............................................................................................................................................

 

Số chứng minh thư: .........................Ngày cấp:.............................Nơi cấp: .............................................

 

Địa chỉ: ...................................................................................................................................................

 

Có Bán cho

 

Ông (Bà): ................................................................................................................................................

 

Số chứng minh thư: .........................Ngày cấp:.............................Nơi cấp: .............................................

 

Địa chỉ: ...................................................................................................................................................

 

Tài sản bán là: ........................................................................................................................................

 

Số lượng:.................................................(Bằng chữ: .............................................................................)

 

Giá bán: ..................................................(Bằng chữ: .............................................................................)

 

Tổng giá trị thanh toán: ...........................................................................................................................

 

(Bằng chữ: ............................................................................................................................................)

 

 

Ông (Bà): ..............................................đã đặt cọc:..........................(Bằng chữ:...................................)

 

cho Ông (Bà): ..........................................để mua ..................................................................................

 

Ông (Bà): ...................có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà) ...........................số tài sản nêu trên chậm nhất vào ngày .....................................................................

 

Ông (Bà) ................có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại là: ...................(Bằng chữ: ......................) cho Ông (Bà) ................ chậm nhất vào ......................................................................

 

Trong trường hợp Ông (Bà) ...............không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản như đã thoả thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc trên và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà)...................số tiền tương đương với số tiền đặt cọc.

 

Trong trường hợp Ông (Bà)....................... không mua tài sản trên hoặc không thanh toán số tiền còn lại theo đúng thời gian quy định sẽ bị mất số tiền đặt cọc.

 

Bên bán đảm bảo số tài sản trên là hợp pháp, không có tranh chấp, mọi quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ ...............................................................thuộc về người mua.

 

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Địa danh, ngày ...............tháng ..................năm  ....................

 

BÊN MUA

 

 

NGUYỄN VĂN A

BÊN BÁN

 

 

NGUYỄN VĂN BMọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn