Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Tải về

Mẫu đề nghị đăng ký hộ kinh doanh - Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp như sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

…………, ngày …... tháng …… năm ……..

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

 

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)

 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……………………………………………….. Giới tính: ...........................

Sinh ngày: …../ …../ …… Dân tộc: ………………………. Quốc tịch: ..................................................................

Chứng minh nhân dân số: ...............................................................................................................................................

Ngày cấp: ……/ ……/ …….Nơi cấp: ...........................................................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):........................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ...........................................................................................................................................

Ngày cấp: …../ …../ …….. Ngày hết hạn: ……./ ……/ ………. Nơi cấp: .............................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:..................................................................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .........................................................................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:................................................................................................................

Tỉnh/Thành phố: ...............................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:..................................................................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .........................................................................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:................................................................................................................

Tỉnh/Thành phố: ...............................................................................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………………………Fax: ..........................................................................

Email: …………………………………………………………Website:...................................................................

Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh(ghi bằng chữ in hoa): .............................................................................................................

2. Địa điểm kinh doanh:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:..................................................................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .........................................................................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ...............................................................................................................

Tỉnh/Thành phố:................................................................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………………………… Fax: .........................................................................

Email: ………………………………………………………… Website: .................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh: ...........................................................................................................................................

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng số; VNĐ): .................................................................................................................................................

Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

 

 

Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………………
- ………………………
- ………………………

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn