Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Tải về

Đối với trường hợp tạm ứng tiền phục vụ công tác phí, tạm ứng lương, tạm ứng tiền công và các các lý do tạm ứng khác, có thể sử dụng mẫu đề nghị tạm ứng theo đính kèm trên đây:

  

nghi-dinh-ve-gop-ho-jpeg-22102011021130-U1.jpeg

 

Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

.....................................                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ:………                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

 

Kính gửi : CÔNG TY LUẬT MINH GIA

 

Họ và tên:…………………………………….MSCB:………………………………..……

Đơn vị/bộ phận:.....................................................................................................................

Chức danh:.............................................................................................................................

Đề nghị tạm ứng số tiền:……………………………………………………………………

Viết bằng chữ:………………………………………………………………………………

Lý do tạm ứng:……………………………………………...………………………………

Thời hạn thanh toán:………………………………………………………………………

 

     Thủ trưởng đơn vị         Chủ nhiệm đề tài/dự án             Người tạm ứng

 

PHẦN KIỂM SOÁT VÀ CHẤP NHẬN:

 

Số tiền:……………………………………………………………………………………

Viết bằng chữ:………………………………………………………………….…………

Theo phiếu hạch toán số:…………..……..của ngân hàng ngày…………………………

 

                 Phụ trách kế toán                           TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

  Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn