Mẫu giấy mời họp

Tải về

Mẫu giấy mời họp, thư mời họp được quy định cụ thể về đơn vị mời, thời gian, địa điểm, nội dung họp cụ thể như biểu mẫu đính kèm trên đây:

 

mau-giay-moi-hop-jpg-28012013041507-U1.jpg

 

TÊN CƠ QUAN                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                      Số:........ /CV

 

                                                                              ................. , ngày..... tháng.. năm..........

 

GIẤY MỜI HỌP

 

Thủ trưởng cơ quan (đơn vị)..................................................................................

                 

Kính gửi: 

Đến dự cuộc họp :............................................................................................................... (1)

Địa điểm :.............................................................................................................................

Thời gian :............................................................................................................................

 

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

Tải về

(1)Ghi lý do cuộc họp hoặc vấn đề đưa ra trong cuộc họpTổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn