Mẫu giấy mời họp

Tải về

Mẫu giấy mời họp, thư mời họp được quy định cụ thể về đơn vị mời, thời gian, địa điểm, nội dung họp cụ thể như biểu mẫu đính kèm trên đây:

 

mau-giay-moi-hop-jpg-28012013041507-U1.jpg

 

TÊN CƠ QUAN                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                      Số:........ /CV

 

                                                                              ................. , ngày..... tháng.. năm..........

 

GIẤY MỜI HỌP

 

Thủ trưởng cơ quan (đơn vị)..................................................................................

                 

Kính gửi: 

Đến dự cuộc họp :............................................................................................................... (1)

Địa điểm :.............................................................................................................................

Thời gian :............................................................................................................................

 

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

Tải về

(1)Ghi lý do cuộc họp hoặc vấn đề đưa ra trong cuộc họp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hoặc yêu cầu dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ với luật sư qua:


icon.png

 

-  Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến (24h/7) gọi số: 19006169
-  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu tư vấn pháp luật qua Email: luatsu@luatminhgia.vn
-  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức pháp luật
tại : http://www.luatminhgia.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng đài tư vấn pháp luật (24h/7) 1900 6169

  • Luật sư tư vấn pháp luật 24h/7 gọi số
    19006169
  • Tư vấn hỗ trợ trực tuyến 24h/7 liên hệ
    19006169