Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc/tổng giám đốc cho cấp phó

Tải về

Giấy ủy quyền của Giám đốc/Tổng giám đốc cho cấp phó để thực hiện nhiệm vụ theo phạm vi ủy quyền bao gồm nội dung về người ủy quyền, người được ủy quyền, nội dung ủy quyền và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

 

>> Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email

>> Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp qua điện thoại, gọi 1900 6169

.................................................................................................................................................................

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----*****-----

 

GIẤY  UỶ QUYỀN

 

-  Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2005;

 

-  Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;

 

-  Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty ………………….....................................................….…..;

 

-  Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ………..…………….Công ty ……….......................…….;

 

-  Căn cứ Quyết định số …… ngày ..…/..…/….. của Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty ……..…....... về việc phân công, ủy quyền cho...............………………….............................................................………;

 

NGƯỜI UỶ QUYỀN:

 

Ông/Bà           :..………..............................................................................………..……………………...

 

Chức vụ          : Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty ..……….............…...………………............................

 

Số CMTND    : 123456789 do Công an thành phố X cấp ngày …...........……………………..…………...

 

Địa chỉ            :..………..............................................................................………………………………...

 

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:

 

Ông/Bà           :..………..............................................................................………………………………...

 

Chức vụ          : Phó........... Công ty ..……….............……………………………………….........................

 

Số CMTND    : 123456789 do Công an thành phố X cấp ngày …...........……………………..…………....

 

Địa chỉ            :..………....................................................................................……..……………………...

 

Bằng giấy ủy quyền này Người nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau: 

 

1.         Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của ………….. theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của công ty.

 

2.         Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ ………………….……..........................................

                            

3.         Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

 

4.         Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …………, kinh doanh dịch vụ ……………………;

 

5.         Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

 

6.         Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty……theo quy định của Quy chế.

 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc ……………………….. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

 

 Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

 

 

NGUYỄN VĂN A

 

Bài viết liên quan:

+   Mẫu Giấy ủy quyền

+   Mẫu Hợp đồng ủy quyền

+   Mẫu hủy bỏ hợp đồng ủy quyền

+   Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụngMọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn