Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền

Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền - Nội dung cần thể hiện thông tin bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, số tiền nhận, thời hạn và phạm vi ủy quyền, các nội dung khác liên quan như đính kèm trên đây:

 

mau-giay-uy-quyen-nhan-tien-jpg-13082013081603-U1.jpg

Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền

 

Mẫu Giấy ủy quyền giao nhận tiền trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

 

GIẤY ỦY QUYỀN

   V/v Nhận tiền đặt cọc....

 


-       Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của Công ty .................

-       Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của Công ty….............

-       Căn cứ Hợp đồng môi giới số…../2012/HĐMG/ĐK-….. ngày…../…../2012 giữa Công ty ..............;

-       Căn cứ nhu cầu, khả năng và thỏa thuận của các Bên,

Bên ủy quyền (Bên A):         Công ty..............

-       Mã số thuế              :............

-       Đại diện                  :.............

-       Giấy ủy quyền số  :.............

-       Địa chỉ                    :.............

-       Tài khoản số          :.............

-       Điện thoại               :.............

Bên được ủy quyền (Bên B):

.....................................................................................

-       Mã số thuế              :.....................................................................................

-       Đại diện                  : ....................................... Chức vụ:  ..............................

-       Địa chỉ                    :.....................................................................................

-       Điện thoại               :........................................Fax: ....................................

-       Tài khoản số          :........................................tại Ngân hàng .................................................

Sau khi tiến hành thỏa thuận, các Bên đồng ý lập Giấy ủy quyền này theo các nội dung sau đây:

Điều 1.   Nội dung ủy quyền

1.        Mục đích ủy quyền: Để thực hiện nội dung công việc các Bên đã thỏa thuận tại Hợp đồng môi giới số…../2012/HĐMG/ĐK-….. ngày…../…../2012 (Hợp đồng số…).

2.        Bên B có quyền thay mặt Bên A trực tiếp nhận từ khách hàng số tiền đặt cọc Ký kết Hợp đồng................... thông qua chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt.

3.        Số tiền nêu tại khoản 1 phải là Đồng Việt Nam và là cố định. Bên B không có quyền nhận từ khách hàng số tiền ít hơn hoặc nhiều hơn số tiền này.

4.        Việc giao nhận tiền đặt cọc nêu tại Khoản 1 Điều này phải theo đúng trình tự quy định tại Hợp đồng số…....... và Bên B phải lập văn bản Thỏa thuận đặt cọc theo Mẫu ......................................................

Điều 2.   Phạm vi ủy quyền

1.        Nội dung ủy quyền nêu tại Điều 1 chỉ có hiệu lực trong phạm vi công việc các Bên đã thỏa thuận tại Hợp đồng số…..và chỉ áp dụng đối với các căn hộ được giới hạn bởi nội dung Hợp đồng này.

2.        Quyền và nghĩa vụ của các Bên trong quá trình khách hàng đăng ký và đặt cọc phải tuân theo nội dung Hợp đồng số…....

Điều 3.   Thù lao ủy quyền

Việc ủy quyền giữa các Bên không có thù lao.

Điều 4.   Hiệu lực ủy quyền

1.        Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày các Bên ký kết.

2.        Giấy ủy quyền này sẽ hết hiệu lực đồng thời khi Hợp đồng môi giới số…../2012/ HĐMG/ĐK-….. ngày…../…../2012 hết hiệu lực hoặc tại một thời điểm theo quyết định đơn phương của Bên A.

3.        Giấy ủy quyền này là phần không thể tách rời của Hợp đồng môi giới số…../2012/ HĐMG/ĐK-….. ngày…../…../2012.

 

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

TM.….……….

 

 

 

……………….……….

BÊN ỦY QUYỀN

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC KHẢI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

……………….……….

BP Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh GiaMọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn