Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán

Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán gồm thông tin các bên và nội dung trong hợp đồng mua bán đã ký kết, lý do và nội dung ký kết phụ lục hợp đồng, thời hạn hiệu lực và các vấn đề khác liên quan như đính kèm trên đây:

 

mau-phu-luc-hop-dong-mua-ban-jpg-31072013113914-U1.jpg

Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán

 

Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG MUA BÁN............/2013/HĐDV/............

(V/v: .......................................................)

 

Hôm nay, ngày     tháng     năm 2013, tại địa chỉ ......................................, chúng tôi gồm:

 

1. BÊN A:  CÔNG TY

Địa chỉ:

Đại diện: 

Chức danh:

 

2. BÊN B:  CÔNG TY

Địa chỉ:

Đại diện: 

Chức danh:

 

Hai bên đồng ý ký kết phụ lục hợp đồng dịch vụ số ........../HĐDV/2013/............ để ghi nhận phần nội dung bổ sung cho các điều khoản của hợp đồng chính.

1. Nội dung bổ sung:

2. Lý do bổ sung:

3. Cam kết của các bên:

- Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận.

- Tạo các điều kiện theo quy định của pháp luật để bên còn lại thực hiện hợp đồng.

4. Thời điểm phát sinh hiệu lực:

5. Các nội dung khác

Phụ lục hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng chính và được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

BP Luật sư tư vấn

Công ty Luật Minh GiaMọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn