Mẫu phụ lục hợp đồng

Tải về

Phụ lục hợp đồng được thể hiện về hình thức, nội dung phù hợp với từng loại hợp đồng riêng biệt, cụ thể theo mẫu phụ lục đính kèm trên đây:

mau-hop-dong-van-chuyen-hang-hoa-jpg-29102012125459-U1.jpg

 

Mẫu phụ lục hợp đồng

.........................................................................................................................................................................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Địa danh, ngày … tháng… năm….

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số.................
 

-    Căn cứ theo HĐKT số......................đã ký ngày ……., tháng……., năm…………...


-    Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên........................................................................................

Chúng tôi gồm có.


BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

 

CÔNG TY…………………………………………..

 

Đại diên         : Ông Nguyễn Văn A

 

Chức vụ         : Giám đốc

 

Địa chỉ           : ………………..

 

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

 

Mã số thuế     :……………….

 

Số tài khoản  :………………..

 
BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

 

CÔNG TY…………………………………………………..

 

Đại diên         : Nguyễn Văn B

 

Chức vụ         : Giám đốc

 

Địa chỉ           : ……………….

 

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

 

Mã số thuế     :……………….

 

Số tài khoản  :………………..


Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số....... về …………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

1.
  …………………..…………………..…………………..…………………..…………..…

 

2.…………………..…………………..…………………..…………………..…………..….
 

3.…………………..…………………..…………………..…………………..………………
 

4.…………………..…………………..…………………..…………………..………………

 

5. Điều khoản chung :

5.1  Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ………………………......

 

        5.2   PL HĐ được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ .......


        5.3   Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số...và có giá trị kể từ ngày ký…..........

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC

ĐẠI  DIỆN BÊN B

 GIÁM ĐỐC

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hoặc yêu cầu dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ với luật sư qua:


icon.png

 

-  Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến (24h/7) gọi số: 19006169
-  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu tư vấn pháp luật qua Email: luatsu@luatminhgia.vn
-  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức pháp luật
tại : http://www.luatminhgia.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng đài tư vấn pháp luật (24h/7) 1900 6169

  • Luật sư tư vấn pháp luật 24h/7 gọi số
    19006169
  • Tư vấn hỗ trợ trực tuyến 24h/7 liên hệ
    19006169