Mẫu phụ lục hợp đồng

Tải về

Phụ lục hợp đồng được thể hiện về hình thức, nội dung phù hợp với từng loại hợp đồng riêng biệt, cụ thể theo mẫu phụ lục đính kèm trên đây:

mau-hop-dong-van-chuyen-hang-hoa-jpg-29102012125459-U1.jpg

 

Mẫu phụ lục hợp đồng

>> Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email

>> Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại, gọi 1900 6169

.........................................................................................................................................................................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Địa danh, ngày … tháng… năm….

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số.................
 

-    Căn cứ theo HĐKT số......................đã ký ngày ……., tháng……., năm…………...


-    Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên........................................................................................

Chúng tôi gồm có.


BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

 

CÔNG TY…………………………………………..

 

Đại diên         : Ông Nguyễn Văn A

 

Chức vụ         : Giám đốc

 

Địa chỉ           : ………………..

 

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

 

Mã số thuế     :……………….

 

Số tài khoản  :………………..

 
BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

 

CÔNG TY…………………………………………………..

 

Đại diên         : Nguyễn Văn B

 

Chức vụ         : Giám đốc

 

Địa chỉ           : ……………….

 

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

 

Mã số thuế     :……………….

 

Số tài khoản  :………………..


Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số....... về …………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

1.
  …………………..…………………..…………………..…………………..…………..…

 

2.…………………..…………………..…………………..…………………..…………..….
 

3.…………………..…………………..…………………..…………………..………………
 

4.…………………..…………………..…………………..…………………..………………

 

5. Điều khoản chung :

5.1  Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ………………………......

 

        5.2   PL HĐ được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ .......


        5.3   Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số...và có giá trị kể từ ngày ký…..........

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC

ĐẠI  DIỆN BÊN B

 GIÁM ĐỐC

 Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn