Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH

Tải về

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH gồm nội dung về thẩm quyền bổ nhiệm, thông tin về người được bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của phó giám đốc và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

 

mau-quyet-dinh-bo-nhiem-pho-giam-doc-cty-tnhh-jpg-19082013093734-U1.jpg

Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH (ảnh minh họa)

 

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

>> Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email

>> Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp qua điện thoại, gọi 1900 6169

.......................................................................................................................................................................................................................

CÔNG TY TNHH...                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------------------                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        
Số:...../QĐ-..........    

Hà Nội, ngày .... tháng ...năm...

 

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

(phó giám đốc công ty quản lý, phụ trách....)
 

CÔNG TY TNHH...


                                   
-          Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
-          Căn cứ Điều Lệ Công ty TNHH .....................................;
-          Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH ........................ về việc bổ nhiệm ...............
 

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:
-     Ông/Bà ...
-     Sinh ngày ...
-     Dân tộc ...
-     CMND số...
-     HKTT...
-     Chỗ ở hiện tại...

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH ...

Điều 2: Ông/Bà ..................................... chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty  Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ..........theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.


Điều 3: Ông/Bà ............................ và các thành viên, phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.
                            

THAY MẶT CÔNG TY TNHHMọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn