Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp

Tải về

Nội dung thông báo giải thể doanh nghiệp bao gồm các nội dung về doanh nghiệp/công ty giải thể, lý do giải thể và theo quyết định giải thể của công ty..., nội dung thông báo cụ thể như sau:

..............................................................................................................................................................

TÊN DOANH NGHIỆP
---------

 

Số: 123/TB...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Địa danh, ngày .... tháng .... năm.......

 

THÔNG BÁO

V/v giải thể doanh nghiệp

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ............................................................................

 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ..............................................................................................

 

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:.............................................................................................................

 

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):      

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

 

Quyết định giải thể số: ......................ngày ................/............../..............................................................

 

Lý do giải thể: .............................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................

 

Doanh nghiệp cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Kèm theo Thông báo giải thể:
-  ........................
-  ........................

-  ........................

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Bài viết liên quan:

+   Tư vấn giải thể doanh nghiệp;

+   Mẫu Công văn giải thể doanh nghiệp;

+   Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp;

+   Thủ tục giải thể công ty có vốn nước ngoài;

+   Thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn