Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân

Tải về

Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đối với công dân Việt Nam được quy định cụ thể như sau:

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                      ---------------------------
                                                                                                         

TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân....................................................................................................................

Họ và tên người khai:.........................................................................................................................

Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:..............................................

Nơi thường trú/tạm trú:...........................................................................................................................

Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:.........................................................

 

Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ..................................................................................................Giới tính:...............................

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................................................................................

Nơi sinh:...................................................................................................................................................

Dân tộc:.........................................................................Quốc tịch:...........................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:.........................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú hiện nay:..............................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh:..........................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Trong thời gian cư trú tại.........................................................................................................................

..............................từ ngày...........tháng...........năm................, đến ngày...........tháng...........năm...........

................................................................................................................................................................

Tình trạng hôn nhân (1):.........................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho (2)..............................................

để (3).......................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

                                                Làm tại:...............................................ngày ............tháng............năm....

                                                                                                                          Người khai

                                                                                                              .......................................  

Chú thích:

(1)  Ghi rõ: Đang có vợ hoặc có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn lần nào; hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết;

(2)  Cho bản thân hay cho người khác; nếu đề nghị cho người khác, thì phải ghi rõ;

(3)  Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

>> Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email

>> Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án

>> Luật sư tư vấn pháp luật Hôn nhân gia đình trực tuyến, gọi 1900 6169

 

P. Luật sư HNGĐ

Công ty Luật Minh GiaMọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn