Thông báo về việc doanh nghiệp chấm dứt tồn tại do bị chia tách/hợp nhất/sáp nhập

Tải về

Thông báo về việc doanh nghiệp chấm dứt tồn tại do bị chia tách/hợp nhất/sáp nhập theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp như sau:

 

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …………..

………, ngày …… tháng ….. năm …….

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT TỒN TẠI DO BỊ CHIA/BỊ HỢP NHẤT/BỊ SÁP NHẬP

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):.....................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:...................................................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........

 

Thông báo về việc công ty chấm dứt sự tồn tại do:

 

(Nội dung này được ghi tương ứng với từng trường hợp)

(1) Đã bị chia thành các công ty sau:

- Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp:.........................................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................................................................................

Do ………………………………………………………………… cấp ngày....................................................................

- Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp:.........................................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................................................................................

Do …………………………………………………………. cấp ngày..............................................................................

(2) Đã bị hợp nhất thành công ty sau:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp:.........................................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................................................................................

Do ……………………………………………………….. cấp ngày..................................................................................

(3) Đã bị sáp nhập vào công ty sau:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp:.........................................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................................................................................

Do …………………………………………………………. cấp ngày...............................................................................

Công ty cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
- ……………………….
- ………………………
- ………………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn